Ο Σωτήρης Παπαδόπουλος στο οινοποιείο του ΛΑΛΙΚΟΥ

Ο Σωτήρης Παπαδόπουλος, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος και υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Καβάλας, επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις του οινοποιείου ΛΑΛΙΚΟΣ, προκειμένου να ενημερωθεί για την παραγωγή και εμπορία των τοπικών κρασιών.

Το οινοποιείο Λαλίκος είναι το μοναδικό που είναι εγκατεστημένο στα όρια του Δήμου Καβάλας, ενώ οι αμπελώνες του βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του αγροκτήματος της Παλιάς Καβάλας.

Η στήριξη των επιχειρήσεων με εξαγωγική δραστηριότητα αποτελεί βασική προτεραιότητα για την τοπική ανάπτυξη, την τοπική οικονομία και την μείωση της ανεργίας.

Ιδιαίτερα στο χώρο του κρασιού, όλες οι σοβαρές οινοποιητικές επιχειρήσεις “ξεπουλάνε” την ετήσια παραγωγή τους, γεγονός που δηλώνει την υψηλή ζήτηση των ελληνικών κρασιών.

Ο ορεινός όγκος του Δήμου Καβάλας, διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις (εδαφοκλιματικές, υποδομών, κλπ) για την ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στο χώρο της αμπελουργίας και της οινοποίησης, δημιουργώντας μια νέα δυναμική προσέγγιση, με πολύ ευοίωνες προοπτικές.

Share this post